Umhverfisstefna Getspár/Getrauna

 

Markmið Getspár/Getrauna er að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif vegna starfsemi fyrirtækjanna.  Getspá/Getraunir munu vinna að  stöðugum umbótum á umhverfisstarfi fyrirtækjanna og framfylgja öllum lögum og reglum sem tengjast starfsemi þeirra. 

Getspá/Getraunir setja sér markmið á hverju ári í tengslum við umhverfisstefnu sína. Þessi markmið fela í sér jákvæðar umbætur í umhverfisstarfi fyrirtækjanna. Þau eru mælanleg og verða birt í ársskýrslu fyrirtækjanna.

Leiðarljós umhverfisstefnu Getspár/Getrauna er sjálfbær þróun sem skilgreind er þannig; „Við mætum þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til að mæta sínum þörfum.“