Skilmálar áskriftar

 

 1. Áskrift
  Áskrifandi velur tölur á netsíðu Íslenskrar getspár (lotto.is) fyrir viðkomandi leik. Tölvukerfi Íslenskrar getspár sendir síðan áskrifanda tölvupóst til staðfestingar á því að áskrift hans hafi verið móttekin. Áskriftarsamningur telst kominn á þegar valdar tölur og leikur hefur verið skráður í tölvukerfi Íslenskrar getspár og greiðsla/heimild hefur borist frá viðkomandi kortafyrirtæki. Valdar tölur skulu standa óbreyttar á meðan á áskrift stendur, nema þeim sé breytt af hálfu áskrifanda og staðfestar af Íslenskri getspá.
   
 2. Greiðslur
  Greiðsla fyrir áskrift er samkvæmt verðskrá á hverjum tíma. Áskrifandi greiðir fyrirfram einungis fyrir 4 útdrætti á mánuði þótt útdrættir mánaðarins séu fleiri (en 4). Greiðsla fyrir áskrift skal skuldfærð af greiðslukortareikningi áskrifanda um leið og áskriftarsamningur hefur verið staðfestur og mánaðarlega fyrirfram þar eftir. Íslensk getspá greiðir vinninga sem nema allt að kr. 100.000 beint inn á kortareikning áskrifanda. Greiðsla hærri vinninga fer eftir samkomulagi við vinningshafa/áskrifanda og gilda þar sömu reglur og um aðra stóra vinninga hjá Íslenskri getspá.
   
 3. Takmörkun ábyrgðar
  Áskrifandi skal ganga úr skugga um að valdar tölur á þátttökustaðfestingu Íslenskrar getspár séu í samræmi við þær tölur sem áskrifandi valdi á heimasíðu Íslenskrar getspár (lotto.is).
   
 4. Gildistími
  Leikvika er frá sunnudegi til laugardags. Fyrsti útdráttardagur í áskrift er laugardagur (Lottó) í þeirri leikviku sem áskriftarsamningur er gerður. Lágmarksbinditími er 4 vikur.

  Samningur þessi skal gilda nema:

  Áskrifandi segi upp áskrift sinni eða greiðslukortafyrirtækið, af einhverjum orsökum fellir kort áskrifanda úr gildi, áskrifandi gerist sekur um brot á skilmálum þessum eða greiðsla/heimild berist ekki Íslenskri getspá. Í þeim tilvikum áskilur Íslensk getspá sér rétt að fella samning þennan úr gildi þegar í stað.
   
 5. Uppsögn
  Uppsögn samningsins er framkvæmd á vef Íslenskrar getspár. Áskrifandi getur sagt upp áskrift með því að velja ,,Eyða“ í lista yfir áskriftir sem notandinn á hjá Íslenskri getspá.
   
 6. Annað
  Að öðru leyti gildir reglugerð um talnagetraunir sem gefnir eru út af innanríkisráðuneytinu. Skilmálum þessum getur Íslensk getspá breytt hvenær sem er án fyrirvara.